Trgovsko-storitveni prostori

Poglobljeno razumevanja potreb, želja, pričakovanj in vedenja uporabnikov ter ciljno razumevanje naročnika, vrednot, identitete blagovne znamke oz. produkta in ponudbe storitev ali blaga, nam omogoča oblikovanje zanimivih, funkcionalnih in dinamičnih prostorov, ki služijo blagovni znamki in so namenjeni različnemu občinstvu.

Oblikujemo izkustvene prostore, ki so prilagojeni različnim skupinam uporabnikov, so intuitivni za uporabo, dostopni, vizualno privlačni, omogočajo različne socialne interakcije in s tem spodbujajo občutek vključenosti v skupnost.

Trgovsko-storitveni prostori so novodobne tržnice, mesta srečevanj in interakcij ljudi. S skrbnim in ciljnim oblikovanjem zadovoljimo okusu širokega spektra uporabnikov, ki bodo prostore (ne glede na ponudbo) ponovno obiskali.