Finalizacija

V sodelovanju s kompetentnimi in preizkušenimi izvajalci, katerim nudimo strokovno podporo in s konstantno koordinacijo in nadzorom na gradbišču, poskrbimo za izvedbo nedokončanih prostorov novogradenj ali prenov in adaptacij obstoječih objektov.