Svetovanje in koordinacija izvedbe

Naša predana ekipa arhitektov in koordinatorjev izvedbe na gradbišču nadzoruje vse vidike projekta ter zagotavlja:

  • nemoteno usklajevanje različnih ekip, podizvajalcev in dobaviteljev,
  • kvalitativni nadzor,
  • sočasen napredek v okviru proračuna in v skladu z načrtovanim časovnim planom,
  • reševanje težav vseh nepredvidenih izzivov ali težav, ki se pojavijo med gradnjo,
  • komunikacijo s strankami,
  • skladnost z varnostnimi zahtevami z upoštevanjem varnostnih ukrepov.